CBD olej a rakovina: nejrozsáhlejší průvodce na českém internetu

CBD a rakovina

CBD olej může vám či vašim blízkým ulevit od projevů onkologické léčby – zvracení, nechutenství, bolestí a nespavosti. Řada studií poukazuje také na potenciál kanabidiolu pomoci s léčbou samotných nádorů.

Obsah článku:

 

Jak CBD olej může pomoci s rakovinou?

CBD (kanabidiol) pomáhá s léčbou nádorových onemocnění v několika oblastech: potlačuje některé příznaky rakoviny (mj. neuropatické bolesti) a vedlejší účinky ozařování a chemoterapie. Má také protinádorovou aktivitu.

Kanabidiol funguje na principu interakce s různými buněčnými receptory. Poté, co se na ně naváže, aktivuje složité buněčné pochody, které vedou k:

 • smrti nádorových buněk (tzv. apoptóze),
 • zpomalení růstu nádorů,
 • utlumení šíření nádorových buněk a jejich usazení a růstu v jiných částech těla (tvorba metastází),
 • zpomalení či zastavení růstu cévního zásobení nádorů,
 • potlačení zánětu,
 • aktivaci imunitní odpovědi proti nádorům [1–4].

Z podobných důvodů se pacientům předepisuje také lékařské konopí s vysokým obsahem THC (tetrahydrokanabinol), které se v řadě účinků podobá CBD. Problémem jsou psychoaktivní vlastnosti THC, které někteří pacienti nesnesou.

 

Protinádorová aktivita CBD

V posledních 15 letech vznikla celá řada studií, které prokazují potenciál CBD potlačit a zastavit množení nádorových buněk. Jejich výsledky vycházejí převážně z experimentů prováděných ve zkumavce nebo na modelových organismech (zejména myších). Je proto potřeba přistupovat k nim opatrně. To platí i pro slibné výsledky klinických studií (pozorování pacientů užívajících CBD).

Cílem tohoto článku je především představit kanabidiol jako doplňkovou alternativu pro úlevu od onkologické léčby. V žádném případě nepřerušujte léčbu předepsanou svým lékařem.

 

Rakovina plic

Nádorem plic onemocní každý rok okolo 2 milionů lidí. U většiny z nich je přitom nemoc diagnostikována v pozdním stádiu, kdy jsou vyhlídky na vyléčení malé [5].

Potenciál kanabidiolu potlačit u myší růst plicních nádorů potvrdil už v roce 2010 výzkum na univerzitě v německém Rostocku [6]. Stejný vědecký tým také zjistil, že CBD spouští u nádorových buněk sebevražedný mechanismus, brání rozsevu metastází po těle a snižuje v krvi přítomnost molekuly PAI-1 [7, 8].

Vysoká hladina PAI-1 se pojí se špatnými vyhlídkami na vyléčení pacienta – zřejmě totiž podporuje růst tumoru a jeho cévního zásobení. Tato látka se ve vysoké koncentraci nalézá v krvi pacientů i u mnoha jiných nádorových onemocnění [9].

 

Rakovina prsu

Kanabidiol brání zvětšování nádorů u lidských buněk rakoviny prsu – a má dokonce vyšší protinádorovou aktivitu než THC, CBG, CBC a CBN [10]. Snižuje také míru tvorby metastází a u buněk prsního karcinomu aktivuje buněčnou smrt (u zdravých buněk tento mechanismus nespouští) [11].

Tato zjištění podporuje i studie z roku 2012, podle které pravidelná aplikace CBD zmenšila u pokusných myší velikost nádoru i metastází. Řada výzkumníků proto kanabidiol – i pro jeho velmi dobrou snášenlivost – navrhuje jako doplňkové preparáty ke klasické medikaci [12, 13].

 

Rakovina tlustého střeva

Možnostem podpůrné léčby karcinomu tlustého střeva pomocí CBD se intenzivně věnuje řada výzkumných skupin. Výsledky jsou zatím velice slibné: ve zkumavce potlačil kanabidiol růst nádorových buněk už v koncentraci 5 mg/kg a u myší dokonce už při 1 mg CBD na 1 kg živé váhy. Zmíněná studie prokázala i preventivní efekt kanabidiolu; po podání bránil přeměně sliznice střeva na nezhoubné polypy, které bývají předchůdcem nádorů [14]

Nedávné výzkumy (2019) úspěšně zopakovaly výsledky předchozí studie – protinádorový efekt CBD v koncentraci 1 až 5 mg/kg – a zjistily, že kanabidiol pravděpodobně brání růstu nádoru mj. zablokováním tvorby nových cév a ničením nádorových buněk [15, 16].

5hemps 

5% CBD olej (10 ml) Hemps

Doplněk stravy, full-spectrum CBD olej. Obsah: 5,21 % CBD, 0,19 % CBG, 0,05 % THC, kanabinoidy, přírodní terpeny, konopný olej.

PROHLÉDNOUT

 

Rakovina kůže

Potenciál kanabidiolu potlačit melanom prokázala studie z roku 2018. Vědci v ní srovnávali jeho efektivitu vůči cisplatině, která je jedním z chemoterapeutických léků využívaných při karcinomu kůže.

Jedním z důvodů, proč lékaři hledají za tuto látku náhradu, jsou její vážné vedlejší účinky. Cisplatina totiž mj. poškozuje ledviny a způsobuje nervové problémy a nevolnost [17].

Při experimentu podávali vědci první skupině pokusných myší CBD (2× týdně v koncentraci 5 mg/kg), druhé cisplatinu (1× týdně, 5 mg/kg). Oproti kontrolní skupině (myši bez léčby)  měly myši s kanabidiolem vyšší průměrnou délku přežití, ne ovšem tolik jako skupina s cisplatinou.

Na druhou stranu měla skupina s CBD výrazně vyšší kvalitu života než myši, kterým vědci podávali cisplatinu [18]. Nabízí se proto možnost obě látky při léčbě kombinovat – už jen proto, že CBD se k potlačení vedlejších účinků chemoterapie běžně užívá (viz dále).

 

Rakovina mozku

Velké naděje vkládají vědci do CBD u léčby tzv. gliomů. Tyto nádory vycházejí z glií, buněk, které v mozku a míše vyživují neurony; gliomy tvoří asi 30 % všech mozkových nádorů [19].

Mozkové nádory mívají obecně špatnou prognózu – průchodu léčiv k mozkové tkáni totiž brání tzv. hemoencefalická bariéra. Např. u glioblastomu se téměř výhradně používá látka temozolomid, která má řadu vážných vedlejších příznaků [20].

Další sloučeninou, kterou hemoencefalická bariéra propouští, je CBD. Schopnost kanabidolu (a dalších kanabinoidů) zvrátit růst gliomu (jak u myší, tak ve zkumavce) potvrdilo několik desítek studií [21, 22]. CBD mj. (při koncentraci 6,7 až 15 mg/kg):

 • tlumí množení nádorových buněk,
 • potlačuje růst cévního zásobení nádoru,
 • prodlužuje život pokusných myší s glioblastomem [23, 24].

U určitých buněčných linií glioblastomu byl kanabidiol při spuštění „sebevražedného“ programu nádorových buněk dokonce účinnější než THC. Nejlepšího výsledku ovšem dosáhla kombinace obou látek; jde o tzv. entourage effect, kdy se látky v konopí vzájemně posilují a společně jsou účinnější, než kdyby ve stejném množství byly podány zvlášť [25].

Protinádorový účinek CBD se ovšem neomezuje jen na gliomy. Ve studii z roku 2019 poukázali vědci na schopnost kanabidiolu potlačit růst neuroblastomu. Jedná se o nádorové onemocnění, které vzniká z nevyzrálých nervových buněk a postihuje novorozence a malé děti [26].

 

Rakovina prostaty

Podle několika studií z let 2012 až 2018 vykazuje CBD schopnost potlačit množení nádorových buněk prostaty jak na myších modelech, tak při pokusech na buněčných kulturách ve zkumavce [27–29]. Tuto vlastnost sdílí kanabidiol např. s CBG (kanabigerolem).

 

Další nádorová onemocnění

Výčet výše zmíněných studií není zdaleka konečný. CBD prokázalo protinádorovou aktivitu i u dalších nádorových onemocnění, mj. u:

 • rakoviny slinivky (spolu s THC likviduje nádorové buňky; studie z roku 2019) [30],
 • rakoviny vaječníků [31],
 • rakoviny žaludku [32].

 

cbd_gel_capsules_450_mg_30_pcs - mini 

CBD kapsle (30 × 15 mg) Reakiro

Doplněk stravy. 30 kapslí s full-spectrum CBD olejem. Obsah jedné kapsle: 15 mg CBD, 1,1 mg CBG, další kanabinoidy, přírodní terpeny, konopný olej.

PROHLÉDNOUT

  

Účinky CBD u onkologických pacientů

Efekt CBD na nádorová onemocnění zkoumala dosud jen hrstka klinických studií, jejich výsledky jsou ale poměrně slibné. Oficiálně ale zatím kanabidiol není k léčbě rakoviny schválený.

 

Plicní nádory

Ve prospěch CBD coby protinádorového léčiva hovoří studie z roku 2019 popisující případ 81letého muže, které po diagnóze rakoviny plic odmítl ozařování i léčbu chemoterapií. Z vlastního popudu ovšem užíval CBD olej asi měsíc (týden užíval 2× denně 1,2 mg kanabidiolu, poté tři týdny dvakrát denně 6 mg CBD). V této době pacient nijak neměnil svůj životní styl ani užívané preparáty.

Lékaři průběžně sledovali stav pacientových plic a lymfatických žláz v v mezihrudním prostoru, které nádor zasáhl také. Provedli CT sken v září 2017 (kdy pacient s užíváním kapek začal) a následně v listopadu 2017 (měsíc poté, co je brát přestal). Mezi pořízením obou snímků došlo ke:

 • zmenšení nádoru v dolním laloku levé plíce (z 2,7 × 2,8 cm na 1,3 × 0,6 cm),
 • zmenšení lymfatických žláz v mezihrudním prostoru [33].

CBD rakovina plic

CT snímky nádoru v oblasti hrudníku (označeno šipkou). Nalevo snímek krátce po diagnóze, napravo o 6 měsíců později (po 2měsíčním užívání CBD oleje). Zdroj: sciencedirect.com

 

Klinická studie s různými druhy nádorů

Mezi lety 2014 a 2018 proběhla ve Velké Británii klinická studie, ve které lékaři hodnotili vliv CBD oleje na různé druhy nádorových onemocnění u 119 onkologických pacientů.

Po dobu minimálně 6 měsíců jim podávali syntetický kanabidiol; pacienti vždy 3 dny užívali CBD (2× denně 10 mg) a následující tři dny jej vynechali. 28 dobrovolníků užívalo výhradně CBD olej, zbytek podstupoval běžnou onkologickou léčbu. 

92 % pacientů reagovalo na léčbu pozitivně: došlo u nich ke zmenšení tumoru či ke snížení počtu nádorových buněk v krvi. Mezi nezajímavějšími byly následující případy:

 • 5letý pacient se vzácným, agresivním nádorem mozku (anaplastický ependymom), který bez většího úspěchu prošel 2 operacemi, chemoterapií a ozařováním. Po 10měsíčním podávání CBD oleje se jeho nádor zmenšil o 60 %.
 • 62letá pacientka s nádorem prsu, která odmítla konvenční léčbu; po užívání CBD oleje se množství nádorových buněk v krvi snížilo téměř na třetinu, její stav se stabilizoval a neměla žádné příznaky onemocnění.
 • 65letá pacientka s rakovinou jícnu, které odmítla léčbu a lékaři jí dali prognózu 3 měsíců života. Užívala výhradně CBD olej a zemřela téměř o 2 roky později [34].

V současnosti probíhá – pod taktovkou farmaceutické společnosti Leaf Vertical Inc. – klinická studie, ve které lékaři hodnotí vliv CBD na dobu dožití onkologických pacientů. Experimentu se účastní lidé s mnoha nádorovými onemocněními (rakovinou slinivky, jater, tlustého střeva, mozku ad.). Konec studie je naplánovaný na prosinec 2020 [35].

 

Rakovina vaječníků

V roce 2019 publikovali američtí vědci v periodiku Gynecologic Oncology Reports studii o 81leté pacientce, které po diagnóze nádoru vaječníků odmítla standardní léčbu a užívala po každý den kapku CBD oleje a 500 mg amygdalinu (této látce se přisuzují protinádorové účinky, žádné studie je ale neprokázaly) [36].

Po 2 měsících užívání těchto látek (v listopadu 2017) se nádor významně zmenšil (viz obrázek níže). Při posledním vyšetření před vydáním studie v prosinci 2018 byl stav pacientky stabilizovaný a bez objektivních potíží.

CBD rakovina vaječníků

CT snímky nádoru v oblasti pánve (zakroužkováno). Nalevo snímek krátce po diagnóze, napravo o 6 měsíců později (po 2měsíčním užívání CBD oleje). Zdroj: sciencedirect.com

 

Glioblastom

Klinická studie z roku 2017 potvrdila léčebný potenciál kanabidiolu v kombinaci s THC v poměru 1:1 (lék Sativex) u glioblastomu. Ve skupině pacientů užívajících tento preparát přežilo první rok léčby 83 % dobrovolníků (medián dožití byl 662 dní); ve skupině užívající standardní lék temozolamid přežilo rok léčby 44 % pacientů (medián dožití 369 dní) [37].

 

Potlačování nežádoucích účinků chemoterapie

CBD oleje (často s THC, např. ve formě zmíněného léku Sativex) jsou u onkologických pacientů oblíbené pro jejich schopnost:

 • mírnit projevy nádorových onemocnění (především neuropatické bolesti) [38, 39],
 • vedlejší účinky chemoterapeutické léčby (nevolnost, ztráta chuti k jídlu) [40, 41],
 • lépe zvládat stres a úzkosti, které se s onkologickou léčbou pojí (viz článek o CBD a úzkosti).

Podle výzkumů jsou při potlačení bolestí CBD oleje s příměsí THC dokonce dvakrát účinnější než silně návykové opioidy, které se pacientům s velkými bolestmi běžně předepisují [42].

 

Jak vybrat a užívat CBD olej

Při užívání kanabidiolu dává řada onkologických pacientů přednost kapkám. Snadno se dávkují, jsou diskrétní, při nakapání pod jazyk začínají působit už do 20 minut a jejich účinek trvá až 6 hodin.

Na trhu naleznete různé druhy CBD olejů:

Full-spectrum CBD oleje obsahují kompletní výtažek z technického konopí. Kromě kanabidiolu obsahují také THC (v zákonné koncentraci do 0,3 %), CBG a další kanabinoidy a terpeny. Jednotlivé látky vzájemně posilují svůj účinek a k dosažení potřebného účinku si vystačíte s menší dávkou.

 

10hemps 

10% CBD olej (10 ml) Hemps

Doplněk stravy, full-spectrum CBD olej. Obsah: 10,14 % CBD, 0,29 % CBG, 0,03 % THC, kanabinoidy, přírodní terpeny, konopný olej.

PROHLÉDNOUT

 

Širokospektrální CBD oleje obsahují celý výtažek z technického konopí kromě jedné složky – THC. Vyhovují lidem, kteří pravidelně podstupují testy na omamné látky (přestože při užívání produktů se zákonným obsahem THC by nemělo dojít k pozitivnímu výsledku). Pro dosažení kýženého efektu je třeba užít větší množství než u full-spectrum kapek.

 

20hemps

20% CBD olej (10 ml) Hemps

 Full-spectrum CBD olej. Obsah: 20,13 % CBD, 0,3 % CBG, < 0,02 % THC, kanabinoidy, přírodní terpeny, konopný olej.

PROHLÉDNOUT

 

Oleje s izolátem obsahují CBD a stopové množství dalších kanabinoidů. Na některé problémy nemusí tyto kapky působit – nedochází u nich ke zmíněnému posilovacímu efektu (entourage effect).

Správná dávka je silně individuální, záleží mj. na vaší tělesné konstituci, genetických předpokladech, aktuální diagnóze a životosprávě. Podle CBD kalkulátoru (CBD Dosage Calculator), který vychází ze zkušeností lidí užívajících konopné tinktury, pomáhají většině pacientů následující dávky [43]:

 • nevolnost: 9 až 26 mg,
 • neuropatická bolest: 13 až 39 mg,
 • úzkosti: 10 až 31 mg,
 • nespavost: 12 až 36 mg.

Zmíněné hodnoty odpovídají 75kg člověku. Upozorňujeme, že tyto dávky nejsou lékařským doporučením.

Pokud jste CBD olej dosud neužívali, začněte od nejnižší koncentrace s jednou kapkou. Tinkturu kápněte pod jazyk, chvíli vyčkejte a pak ji polkněte. Pozorujte své tělo – nástup účinků je velmi pozvolný a řada lidí si jej všimne až poté, co vyprchají.

Bližší informace o dávkování a užívání CBD tinktur najdete v článcích CBD kapky a jak je užívat: dávky pro 14 zdravotních problémů, návykovost a vedlejší účinky a Průvodce CBD oleji 2020: účinky a druhy kapek.

 

Interakce s protinádorovými léky

Poznatků o vzájemném ovlivňování CBD oleje a onkologických léků je zatím málo a ty, které k dispozici jsou, vycházejí především z experimentů na buňkách ve zkumavce či na myších [44]. Zatím jsou známé interakce s následujícími preparáty:

Paklitaxel (obchodní název Taxol) – lék používaný proti nádorům prsu, vaječníků či plic. Dle studie na myších CBD zřejmě potlačuje negativní vedlejší účinky tohoto preparátu, zejména pak neuropatické bolesti [45].

Při experimentech ve zkumavce posiloval kanabidiol účinek temozolomidu, karmustinu a cisplatiny – preparátů používaných při léčbě glioblastomu [46].

CBD zřejmě také posiluje účinek bortezomibu, látky, která se pod komerčním názvem Bortezomib Accord a Velcade používá k léčbě mnohočetného myelomu (nádorové onemocnění bílých krvinek) [47].

  

Pomozte ostatním

Pomohl vám článek? Sdílejte jej na Facebooku a přihlaste se k našemu newsletteru.

 

Zdroje a literatura:

 1. The Therapeutic Aspects of the Endocannabinoid System (ECS) for Cancer and their Development: From Nature to Laboratory
 2. Cannabinoids as therapeutic agents in cancer: current status and future implications
 3. Cannabinoids in cancer treatment: Therapeutic potential and legislation
 4. Cannabidiol—from Plant to Human Body: A Promising Bioactive Molecule with Multi-Target Effects in Cancer
 5. Cost-effectiveness of lung cancer screening and treatment methods: a systematic review of systematic reviews
 6. Decrease of Plasminogen Activator Inhibitor-1 May Contribute to the Anti-Invasive Action of Cannabidiol on Human Lung Cancer Cells
 7. COX-2 and PPAR-γ confer cannabidiol-induced apoptosis of human lung cancer cells
 8. Cannabidiol inhibits cancer cell invasion via upregulation of tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1
 9. Plasminogen activator inhibitor-1 regulates tumor growth and angiogenesis
 10. Antitumor Activity of Plant Cannabinoids with Emphasis on the Effect of Cannabidiol on Human Breast Carcinoma
 11. Novel mechanism of cannabidiol-induced apoptosis in breast cancer cell lines
 12. Pathways mediating the effects of cannabidiol on the reduction of breast cancer cell proliferation, invasion, and metastasis
 13. Modulation of the tumor microenvironment and inhibition of EGF/EGFR pathway: Novel anti‐tumor mechanisms of Cannabidiol in breast cancer
 14. Chemopreventive effect of the non-psychotropic phytocannabinoid cannabidiol on experimental colon cancer
 15. Can cannabidiol inhibit angiogenesis in colon cancer?
 16. Cannabidiol-induced apoptosis is mediated by activation of Noxa in human colorectal cancer cells
 17. Cisplatin Overview
 18. Cannabinoids as a Potential New and Novel Treatment for Melanoma: A Pilot Study in a Murine Model
 19. Genetics of adult glioma
 20. Temozolomide for high grade glioma
 21. Systematic review of the literature on clinical and experimental trials on the antitumor effects of cannabinoids in gliomas
 22. Antitumor Effects of Cannabidiol, a Nonpsychoactive Cannabinoid, on Human Glioma Cell Lines
 23. Reactive oxygen species-mediated therapeutic response and resistance in glioblastoma
 24. Local Delivery of Cannabinoid-Loaded Microparticles Inhibits Tumor Growth in a Murine Xenograft Model of Glioblastoma Multiforme
 25. Cannabidiol Enhances the Inhibitory Effects of Δ9-Tetrahydrocannabinol on Human Glioblastoma Cell Proliferation and Survival
 26. Role of miRNA in the regulation of cannabidiol-mediated apoptosis in neuroblastoma cells
 27. Cannabidiol (CBD) Is a Novel Inhibitor for Exosome and Microvesicle (EMV) Release in Cancer
 28. Non-THC cannabinoids inhibit prostate carcinoma growth in vitro and in vivo: pro-apoptotic effects and underlying mechanisms
 29. In Vitro Anticancer Activity of Plant-Derived Cannabidiol on Prostate Cancer Cell Lines
 30. Potential Use of Cannabinoids for the Treatment of Pancreatic Cancer
 31. Cannabidiol: Assessing preclinical safety in ovarian and endometrial carcinoma cell lines.
 32. Cannabidiol promotes apoptosis via regulation of XIAP/Smac in gastric cancer
 33. Striking lung cancer response to self-administration of cannabidiol: A case report and literature review
 34. Report of Objective Clinical Responses of Cancer Patients to Pharmaceutical-grade Synthetic Cannabidiol
 35. A Study of the Efficacy of Cannabidiol in Patients With Multiple Myeloma, Glioblastoma Multiforme, and GI Malignancies
 36. Dramatic response to Laetrile and cannabidiol (CBD) oil in a patient with metastatic low grade serous ovarian carcinoma
 37. GW Pharmaceuticals Achieves Positive Results in Phase 2 Proof of Concept Study in Glioma
 38. Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study of the Efficacy, Safety, and Tolerability of THC:CBD Extract and THC Extract in Patients with Intractable Cancer-Related Pain
 39. Cannabinoids in cancer pain
 40. Cannabidiol as potential anticancer drug
 41. Cannabidiol, a non‐psychotropic component of cannabis, attenuates vomiting and nausea‐like behaviour via indirect agonism of 5‐HT1A somatodendritic autoreceptors in the dorsal raphe nucleus
 42. Use of Pharmaceutical Analgesics Versus Cannabis or Cannabidiol-Tetrahydrocannabinol Oils to Reduce Pain
 43. CBD Dosage Calculator
 44. The Potential Clinical Implications and Importance of Drug Interactions Between Anticancer Agents and Cannabidiol in Patients With Cancer
 45. Cannabidiol prevents the development of cold and mechanical allodynia in paclitaxel-treated female C57Bl6 mice
 46. Quantitative Analyses of Synergistic Responses between Cannabidiol and DNA-Damaging Agents on the Proliferation and Viability of Glioblastoma and Neural Progenitor Cells in Culture
 47. The effects of cannabidiol and its synergism with bortezomib in multiple myeloma cell lines. A role for transient receptor potential vanilloid type-2