Co je to CBD je (kanabidiol) a jaké má účinky?

list konopí

CBD je v posledních měsících všude plno. Vědci objevují nové možnosti jeho terapeutického využití, lékaři jej mezi řečí doporučují pacientům a lidé s chronickými bolestmi a dalšími zdravotními potížemi užívají kanabidiol coby účinný preparát s minimem vedlejších účinků. Co CBD ale vlastně je a jak jej užívat? A opravdu nemění stav vědomí?

Upozornění na začátek: tento článek je dlouhý. Problematika CBD (kanabidiolu) a možnosti jeho využití v léčbě jsou natolik rozsáhlé, že je do několika odstavců shrnout nedokážeme.

 

Obsah článku

 

CBD: základní informace

Pro začátek trocha teorie. Zkratka CBD označuje cannabidiol, v češtině známý spíše jako kanabidiol. CBD patří mezi tzv. kanabinoidy – látky, které se tvoří v konopí setém (Cannabis sativa) a indickém (Cannabis indica) a jsou si chemicky velmi podobné.

Typická rostlina konopí obsahuje více než sto kanabinoidů (patří sem dále např. CBC nebo CBG – kanabigerol). V divoce rostoucím konopí se v největším množství vyskytuje THC (tetrahydrokanabinol), na druhém místě je CBD; zbylé kanabinoidy jsou zastoupené ve stopovém množství [1]. Indika má zpravidla poměr THC ku kanabidiolu vyšší, u sativy je poměr nižší [2].

 Díky úsilí pěstitelů dnes najdete na trhu doslova tisíce kříženců mezi sativou a indikou – a v každém z nich se THC, CBD a další kanabinoidy vyskytují v odlišných poměrech. 

konopí sativa a indica – rozdíl

Rozdíl mezi divokou sativou a indikou určíte na první pohled. U kříženců to tak jednoduché není. Zdroj: commons.wikimedia.org, upraveno

 

Aby to nebylo příliš jednoduché, vstupuje do hry ještě technické konopí. Jde o odrůdy, ve kterých obsah THC nepřesahuje 0,3 %. Takové rostliny můžete dle českých zákonů pěstovat (viz článek o CBD a legislativě) a jejich produkty prodávat, včetně květů CBD konopí.

Jako technické konopí se označují i speciálně vyšlechtěné odrůdy s vysokým obsahem CBD. Na samotný kanabidiol pohlíží české zákony shovívavě. Resp. se k němu vůbec nevyjadřují. Kanabidiol totiž, na rozdíl od THC, není psychoaktivní. Řečeno bez obalu – nesjedete se po něm. 

CBD vzniká ze stejné látky jako THC a liší se od něj ve čtyřech atomech. Díky tomuto nepatrnému rozdílu ale kanabidiol působí v těle úplně jinak než tetrahydrokanabinol (více zjistíte v článku, který srovnává THC vs. CBD).

molekuly THC a CBD

THC a CBD vznikají ze stejné molekuly – i proto si jsou tak podobné. Zdroj: commons.wikimedia.org, upraveno

 

Jak CBD působí?

Síla léčebných účinků CBD vězí v jeho struktuře. I tady si vypomůžeme trochou teorie. Většina léků (a také drog) se v lidském těle váže na tzv. receptory; jde o složité bílkovinné molekuly, které se nachází na povrchu buněk. 

Receptory, stejně jako molekuly léků, mají unikátní strukturu – podobně jako zámky a klíče. A stejně jako specifický zámek odemkne jen klíč, který do něj přesně pasuje, určitá léčiva a drogy aktivují jen specifické receptory. 

Co to znamená pro vás? 

Pokud užijete CBD olej, vstupuje látka přes zažívací trakt do krve a odtud ji krevní oběh roznáší do zbytku těla. CBD se postupně zkouší vázat na řadu receptorů – podaří se mu to ale jen u těch, do kterých „zapadne“. Poslední výzkumy naznačují, že se kanabidiol váže k následujícím receptorům:

 • 5-HT1A – vyskytuje se v centrálním nervové systému (CNS). Jeho aktivace přináší úlevu od úzkosti a deprese a pomáhá potlačit závislosti [3,6,7,8].
 • GPR55 – výskyt především v CNS, tenkém střevě a kostech. Vědci předpokládají, že se podílí na regulaci dělení kostních buněk [4,9].
 • μ- a δ-opioidní receptory – vyskytují se v CNS, jejich aktivace má relaxační a sedativní účinek [5]. 

Díky těmto vazbám ovlivňuje CBD široké spektrum zdravotních obtíží. Kromě toho potlačuje negativní účinky THC, především úzkost a nevolnost, a „vyzdvihuje“ léčebné účinky tetrahydrokanabinolu [10,11].

 

CBD vám pomůže s desítkami obtíží

Léčebný potenciál CBD, potažmo konopí, zná lidstvo tisíce let, teprve v posledních dekádách jej ale prokazují také odborné vědecké studie. Kvůli zákonným omezením ve většině zemí a stále přetrvávajícím předsudkům se klinické zkoušky zatím provádějí na desítkách až stovkách pacientů. 

Část poznatků vychází z laboratorních experimentů na myších. A důležitým (byť vědecky ne úplně přesným) zdrojem informací jsou také zkušenosti dlouhodobých uživatelů konopí. 

Od jakých zdravotních problémů vám tedy kanabidiol uleví?

 

Úzkostná porucha

O potlačení úzkostných a depresivních příznaků hovoří příběhy mnoha uživatelů CBD. Jejich slova potvrzuje i několik vědeckých publikací. 

V brazilské studii z roku 2011 zkoumali vědci vliv kanabidiolu na úzkostnou poruchu a sociální fobii. Skupinu 24 dobrovolníků rozdělili na dvě poloviny: na kontrolní skupinu, které podali placebo, a na skupinu, která dostala preparát s kanabidiolem. Vliv CBD na úzkost ověřili vědci úkolem pronést veřejnou řeč. Před projevem, během něj i po něm měřili účastníkům studie tep, tlak a další tělesné funkce. 

Skupina užívající kanabidiol měla významně nižší hodnoty fyziologických projevů typických pro úzkost; úlevu od úzkostných myšlenek potvrdili i samotní účastníci. U kontrolního vzorku pacientů tomu bylo právě naopak [12]. 

 

Deprese

Antidepresivní účinek CBD na zvířecích modelech prokázalo jeho podání laboratorním myším. Podle španělské studie z roku 2015 kanabidiol zvyšuje hladinu serotoninu, chemické látky přenášející nervové signály [13]; stejný efekt vykazuje i řada antidepresiv. 

 

Akné

Díky své schopnosti pozitivně modulovat imunitní systém využijete přípravky s kanabidiolem i při léčbě akné. Nevzhledné vřídky pomáhá odstranit jak samotné CBD [35], tak extrakt z konopí (viz článek Jak se zbavit akné s CBD). 

Potvrzuje to klinický experiment z roku 2015, provedený na 11 dobrovolnících; část z nich dostala krém s obsahem kanabinoidů, zbytek mast bez léčivých složek. V průběhu 12 týdnů zkoumali vědci u účastníků studie množství kožního mazu, který je se vznikem akné silně spojený. Pokožka dobrovolníků, kteří používali krém s konopným extraktem, produkovala v průměru o 42 % mazu méně [36]. 

 

 cbd mast konopny tata

CBD konopná mast (80 ml) Konopný Táta

CBD mast s konopným olejem. Obsah: 90 mg CBD, přírodní terpeny, lékařská vazelína. Český výrobek.

PROHLÉDNOUT

 

Schizofrenie

Schizofrenie, diagnostikovaná přibližně u 0,4 % světové populace, se standardně léčí tzv. antipsychotiky. Ne vždy je ale potlačení příznaků stoprocentní. Podle amerických vědců může účinnost antipsychotické léčby (a tím i kvalitu pacientova života) zvýšit právě CBD [14].

 

Akutní a chronická bolest

Tlumení bolestí je jedním z hlavních důvodů užívání konopných produktů. Na účinek CBD proti bolesti poukazují také autoři metastudie z roku 2017. Prozkoumali celkem 16 publikací a klinických experimentů, které proběhly na celkem 1 750 pacientechvětšině z nich kanabidiol od bolestí ulevil. 

Podle autorů metastudie mají navíc kanabinoidy v porovnání s opioidy (morfinem a dalšími) a steroidními analgetiky mnohem mírnější vedlejší účinky [15]. U myších modelů mírní CBD artritickou bolest potlačením zánětu [16,19].

Banner_Kapsle_02_x 

 

Nežádoucí účinky chemoterapie a protinádorová aktivita

Kanabidiol dokáže pomoci s mnoha problémy, kterými onkologičtí pacienti po chemoterapii procházejí. Podání CBD a THC (1:1) ve formě nosního spreje dokáže potlačit akutní bolest po podání chemoterapeutik (pod názvem Sativex jej na předpis seženete i v Česku) [17,18]. CBD má také potenciál zmírnit nevolnost a nechutenství [20].

CBD vykazuje také protinádorovou aktivitu. Při pokusech na myších a na buňkách ve zkumavce dokázal účinně potlačit množení nádorových buněk u rakoviny plic, prsu, tlustého střeva, kůže, mozku, prostaty či slinivky [21, 22, 5472].

Podle studií z posledních několika let kanabidiol:

 • přímo ničí nádorové buňky,
 • brání šíření a růstu metastází,
 • tlumí růst cévního zásobení nádoru,
 • aktivuje imunitní odpověď proti rakovině [7376].

V posledních letech proběhlo i několik klinických studií a lékaři zveřejnili případy, kdy CBD olej onkologickým pacientům významně pomohl i v léčbě nádorového onemocnění. Podle jedné z těchto studií reagovalo 92 % ze 119 dobrovolníků na podávání CBD oleje pozitivně: došlo ke zmenšení tumoru, popř. snížení počtu nádorových buněk v krvi. 28 pacientů přitom užívalo výhradně CBD kapky [77].

A podle další studie (z roku 2019) vedlo u 81letého pacienta 4týdenní užívání CBD oleje ke zmenšení plicního nádoru z 2,7 × 2,8 cm na 1,3 × 0,6 cm (viz CT snímky níže). Pacient přitom odmítl jak léčbu ozařováním, tak podáváním chemoterapeutik [78].

CBD rakovina plic

CT snímky nádoru v oblasti hrudníku (označeno šipkou). Nalevo snímek krátce po diagnóze, napravo o 6 měsíců později (po 2měsíčním užívání CBD oleje). Zdroj: sciencedirect.com

Podrobné informace zjistíte v článku o CBD oleji a rakovině.

 

Nespavost

Problémy se spánkem (insomnií) se často pojí se stresem a úzkostmi. Potlačení těchto psychických problémů pomocí CBD má vliv i na kvalitu spánku – a to nejen podle nespočtu uživatelů konopí [23], ale i dle vědeckých experimentů. Podání kanabidiolu laboratorním myším prodloužilo délku jejich spánku a zlepšilo jeho kvalitu [24,25]. 

Vědecká literatura hovoří i o případu dívky s posttraumatickou stresovou poruchou, která po užití CBD dokázala po mnoha letech spát déle než tři hodiny [26]. Pozitivní vliv této látky na insomnii naznačuje také americká studie z roku 2019 [27].

 

Parkinsonova choroba

Přestože kanabidiol Parkinsonovu chorobu vyléčit nedokáže, podle brazilské studie provedené na vzorku 119 pacientů jeho užívání zlepšuje kvalitu života. Zároveň vykazuje tzv. neuroprotektivní efekt – chrání nervovou soustavu před poškozením a pomáhá zachovat funkci nervů [28].

 

Epilepsie

Velká část epileptiků je vůči zavedené léčbě rezistentní. Výsledky výzkumu v posledních desetiletích ukazují, že práve CBD by mohlo pomoci i těmto pacientům. První vědecká studie o pozitivním efektu kanabidiolu při léčbě epilepsie pochází dokonce už ze 70. let minulého století [37]. 

Od roku 2017 je v USA kanabidiol (ve formě léku Epidiolex) schválený jako látka pro léčbu epilepsie, konkrétně tzv. Dravetova syndromu a Lennox-Gaustatova syndromu [38,39,40]; potenciál léčby má ale i u dalších forem epilepsie [41].

5hemps 

5% CBD olej (10 ml) Hemps

Doplněk stravy, full-spectrum CBD olej. Obsah: 5,21 % CBD, 0,19 % CBG, 0,05 % THC, kanabinoidy, přírodní terpeny, konopný olej.

PROHLÉDNOUT

 

Abstinenční příznaky

CBD by v budoucnu mohlo hrát důležitou roli na detoxikačních klinikách – jako podpůrný prostředek při odvykání závislosti na nikotinu a dalších látkách. 

Potvrzuje to např. studie z University College London, publikovaná v roce 2013. Experiment na 12 pacientech ukázal, že vapování kanabidiolu snížilo bažení po nikotinu o 40 %; u kontrolní skupiny k poklesu vykouřených cigaret nedošlo [29]. 

Slibné jsou i experimenty na zvířecích modelech: u laboratorních myší CBD částečně potlačilo touhu po heroinu [30] a morfinu [31].

 

Crohnova choroba

Crohnovu choroba, nepříjemné autoimunitní onemocnění, léčí odborníci standardně vysokými dávkami kortikosteroidů a léků potlačujících imunitu. Tyto látky mají řadu nepříjemných vedlejších účinků – větší náchylnost k infekčním onemocněním, zvýšený krevní tlak nebo nárůst tělesné hmotnosti. 

Vědci proto hledají další možnosti, jak pomocí CBD Crohnovu chorobu zvládat. Izraelská studie z roku 2018, provedená na 48 dobrovolnících, ukázala pozitivní efekt na zvládání příznaků nemoci pomoci kanabinoidů. Po osmi týdnech užívání spreje se CBD a THC v poměru 3:1 došlo u 65 % pacientů k ústupu symptomů. U kontrolní skupiny užívající placebo se stejného efektu dočkalo jen 35 % dobrovolníků [32].

 

Diabetes

CBD zřejmě napomáhá proti propuknutí cukrovky 2. typu. U 4 657 zdravých, pravidelných uživatelů konopí prokázala pět let trvající studie o 17 % nižší inzulinovou rezistenci a o 16 % nižší hladinu tohoto hormonu v krvi nalačno [33]. 

Podle dalších výzkumů dokáže kanabidiol snížit rezistenci na inzulin i přímo u pacientů s diabetem 2. typu [34].

 

Způsoby užívání kanabidiolu a konkrétní dávky

Kanabidiol můžete užívat (či aplikovat) ve formě:

Každá z metod liší dobou nástupu účinku a časem, po který látka působí. Opomenout nelze ani diskrétnost; spolknutí kapsle s obsahem CBD vám během pracovní porady – na rozdíl od vapování – zřejmě bez problémů projde. 

Dávkování při vnitřním užití je silně individuální. Roli hraje váš zdravotní stav, genetické předpoklady, užívané léky a např. také momentální duševní rozpoložení. Kromě toho záleží na vaší váze a také na tom, jestli užíváte jen přípravky jen se samotným CBD nebo i s obsahem dalších kanabinoidů (THC, CBC, CBG a dalších). Při společném užívání více druhů kanabinoidů je léčebný efekt mnohem silnější, než když užíváte jednotlivé látky [42,43,44]. 

Doporučené dávky pro jednotlivé zdravotní problémy (pro osobu vážící 75 kg) jsou – podle údajů z aplikace CBD Dosage Calculator [53] – následující:

Dávky pro další zdravotní potíže a důvody, proč je jejich rozptyl tak velký vysvětlujeme v článku o dávkování CBD oleje. 

Při konzumaci CBD začínejte vždy nejnižší možnou dávkou. U olejů to znamená jednu kapku, u kapslí jednou tabletou a u vapování jedno potáhnutí. Počkejte, než dojde k nástupu účinků (viz dále v textu) a pozorujte reakci svého těla i své duševní rozpoložení. Pokud ani po týdnu necítíte změny, dávku navyšte. 

Upozornění: Text výše není lékařským doporučením. Uvedené dávky vychází především z osobních zkušeností dlouhodobých uživatelů kanabidiolu. Než začnete užívat CBD, konzultujte své rozhodnutí se svým lékařem – zejména pokud užíváte léky.

 

Konzumace oleje

CBD olej můžete užívat dvěma způsoby; buď jej ihned spolknete (popř. ho přidáte do jídla nebo nápoje) nebo si tinkturu nakapete pod jazyk a před polknutím ji na místě podržíte alespoň 60 sekund. 

Při prvním (tzv. perorálním) způsobu nastupují účinky zhruba po 2 hodinách. Kanabidiol prochází nejprve trávicím ústrojím, do krve se dostává převážně až v tenkém střevě. Výhodou je delší doba, po které efekt CBD trvá – může dosáhnout až 8 hodin. 

Rychlejšího působení dosáhnete při konzumaci druhým (tzv. sublinguálním) způsobem. Ihned po nakapání pod jazyk přecházejí účinné látky do krve; první účinky CBD oleje tak pocítíte po 10 až 20 minutách, doba působení se pohybuje okolo 6 hodin.

Na trhu seženete oleje s koncentrací v rozmezí 1 až 30 %. Množství CBD v jedné kapce je zhruba následující:

 • 1 % – 0,5 mg,
 • 2 % – 0,73 mg,
 • 5 % – 1,84 mg,
 • 10 % – 3,68 mg,
 • 15 % – 5,52 mg,
 • 20 % – 7,36 mg,
 • 30 % – 11,04 mg.

 

20hemps

20% CBD olej (10 ml) Hemps

 Full-spectrum CBD olej. Obsah: 20,13 % CBD, 0,3 % CBG, < 0,02 % THC, kanabinoidy, přírodní terpeny, konopný olej.

PROHLÉDNOUT

 

CBD kapsle

CBD kapsle jsou gelové tobolky, které obsahují CBD olej. Svůj obsah uvolňují v žaludku až několik minut po polknutí. Účinek kapslí (stejně jako u oleje) nastupuje zhruba po 2 hodinách a trvá až 8 hodin. Mezi jejich výhody patří:

 • absence chuti (někteří lidé nemusejí chuť konopného extraktu dobře snášet),
 • přesné dávkování (vždy víte, kolik miligramů CBD kapsle obsahuje),
 • diskrétní užívání.

Detaily o přínosu tobolek a jejich rozdělení najdete v článku srovnávajícím CBD kapsle a CBD oleje.

 

cbd_kapsle_10mg 

CBD kapsle (30 × 10 mg) Reakiro

Doplněk stravy. 30 kapslí s full-spectrum CBD olejem. Obsah jedné kapsle: 10 mg CBD, 0,8 mg CBG, další kanabinoidy, přírodní terpeny, konopný olej.

PROHLÉDNOUT

 

CBD masti a konopná kosmetika

Konopná kosmetika se využívá v rámci péče o pleť a skincare rutiny. Vedle kanabidiolu obsahuje i další účinné látky, jako je třeba jojobový či levandulový olej, bambucké máslo nebo vitamín E. Pomáhá pleť hydratovat a zklidnit.

CBD masti obsahují vyšší podíl kanabadiolu a využívají se zpravidla při různých kožních problémech, jako je akné, ekzém, podrážděná pokožka či suchá pleť. Existují také CBD masážní gely, které pomáhají s uvolněním svalů třeba po tréninku nebo túře.

 

Konzumace konopných potravin

CBD můžete konzumovat např. i ve formě konopných čajů. Mohou se pít až třikrát denně (mj. ráno i večer) a jejich příprava je snadná: stačí do hrnku nasypat dvě čajové lžičky směsi, přidat kousek másla či kokosového oleje (pro lepší vstřebání CBD) a zalít vodou o teplotě cca 85 °C. Po 4minutovém louhování se už čaj jen scedí.

K dispozici jsou také např. konopná loupaná semínka nebo konopná káva.

 

 hemps_caj_relax_mini

Konopný čaj Relax (30 g) Hemps

Sypaný konopný čaj pro zklidnění mysli a relaxaci. Bez omamných účinků. Složení: sušené konopné květy, listy, a další části konopí. Ruční sběr.

PROHLÉDNOUT

 

Vapování sušených květů

Vapováním se rozumí inhalace výparů vzniklých zahřátím byliny na určitou teplotu. Ze všech způsobů konzumace CBD má vapování nejrychlejší nástup účinků (už za 5 minut) – výpary přechází v plicích ihned do krve. Díky tomu tělo zužitkuje 50 až 80 % přijatého kanabidiolu a dalších látek (např. terpenů), tedy mnohem více než u jiných způsobů konzumace [52]. 

Pro relaxační účinek CBD konopí preferuje vapování řada bývalých kuřáků marihuany, kteří hledají alternativu bez psychoaktivních účinků. 

Nevýhodou jsou počáteční náklady na pořízení přístroje na vaporizaci konopí. Jednoduché vaporizéry s ovládáním teploty (CBD se vypařuje při teplotě 185 °C) pořídíte už za necelých tisíc korun. 

Koncentrace kanabidiolu v sušených květech může dosahovat až 20 %, tedy 200 mg na 1 gram sušiny. Tvorba CBD v rostlině se geneticky pojí s produkcí THC; u květů s vysokým obsahem kanabidiolu dosahuje koncentrace THC až několika procent. Psychoaktivní látku extrahují výrobci nešetrnými organickými rozpouštědly, které zároveň odstraní léčivé terpeny. Kvůli použitým chemickým přípravkům zůstává květům nepříjemná vůně a chuť. 

U květů s nižším přírodním obsahem CBD odstraňují pěstitelé tetrahydrokanabinol např. pomocí světla a dusíku. Díky tomu si květ zachová nejen původní chuť a aroma, ale zůstává bohatý i na terpeny. 

 

Vedlejší účinky a užívání kanabidiolu s léky

Kanabidiol snáší lidské tělo obecně velmi dobře – a to i u nemocných lidí. To ale neznamená, že by jeho užívání bylo bez rizika. CBD může ovlivnit působení různých léků, zejména antidepresiv, anxiolytik, stabilizátorů nálady, antipsychotik, medikamentů proti bolesti, antibiotik nebo antivirotik [45,46,47].

Mezi vzácné nežádoucí účinky CBD patří únava, ospalost a nechutenství, popř. závratě.

O užívání kanabidiolu se poraďte se svým lékařem. Upozorní vás na možná rizika a případně vám doporučí dávkování. V žádném případě předepsané léky nevysazujte ani nesnižujte jejich dávku!

 

Užívání CBD v těhotenství a při kojení

Konzumaci kanabidiolu během těhotenství ani kojení nedoporučujeme – experimenty na zvířecích modelech ukázaly, že CBD může mít negativní vliv na rozvoj nervové soustavy embrya [48]. Užívání širokého spektra kanabinoidů navíc zřejmě vede k nižší porodní hmotnosti dítěte a zvyšuje u něj pravděpodobnost rozvoje anémie [49] a poruch učení a koncentrace [50]. 

Kanabidiol se v malých koncentracích dostává i do mateřského mléka [51] – během kojení jej tak přijímá i dítě. Přesné studie, který by zkoumaly působení CBD na novorozence, neexistují, doporučujeme se proto během kojícího období jeho konzumaci vyhnout.

 

Pomozte ostatním

Pomohl vám článek? Sdílejte jej na Facebooku a přihlaste se k našemu newsletteru.

 

Zdroje a literatura:

 1. Evolution of the Cannabinoid and Terpene Content during the Growth of Cannabis sativa Plants from Different Chemotypes
 2. A chemotaxonomic analysis of cannabinoid variation in Cannabis (Cannabaceae)
 3. Agonistic Properties of Cannabidiol at 5-HT1a Receptors
 4. The orphan receptor GPR55 is a novel cannabinoid receptor
 5. Cannabidiol is an allosteric modulator at mu- and delta-opioid receptors
 6. Increased anxiety of mice lacking the serotonin1A receptor
 7. Antidepressant-like action of 5-HT1A agonists and conventional antidepressants in an animal model of depression
 8. Evidence that the 5-HT1A autoreceptor is an important pharmacological target for the modulation of cocaine behavioral stimulant effects
 9. The putative cannabinoid receptor GPR55 affects osteoclast function in vitro and bone mass in vivo
 10. Action of cannabidiol on the anxiety and other effects produced by δ9-THC in normal subjects
 11. Does cannabidiol protect against adverse psychological effects of THC?
 12. Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naïve social phobia patients
 13. Cannabidiol induces rapid-acting antidepressant-like effects and enhances cortical 5-HT/glutamate neurotransmission: role of 5-HT1A receptors
 14. The effects of cannabidiol (CBD) on cognition and symptoms in outpatients with chronic schizophrenia a randomized placebo controlled trial
 15. Cannabis‐based medicines for chronic neuropathic pain in adults
 16. Attenuation of early phase inflammation by cannabidiol prevents pain and nerve damage in rat osteoarthritis
 17. A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study of THC/CBD spray in peripheral neuropathic pain treatment
 18. Cannabidiol inhibits paclitaxel-induced neuropathic pain through 5-HT1A receptors without diminishing nervous system function or chemotherapy efficacy
 19. Cannabidiol (CBD) and its analogs: a review of their effects on inflammation
 20. Cannabidiol, a non-psychotropic component of cannabis, attenuates vomiting and nausea-like behaviour via indirect agonism of 5-HT(1A) somatodendritic autoreceptors in the dorsal raphe nucleus
 21. Decrease of Plasminogen Activator Inhibitor-1 May Contribute to the Anti-Invasive Action of Cannabidiol on Human Lung Cancer Cells
 22. COX-2 and PPAR-γ confer cannabidiol-induced apoptosis of human lung cancer cells
 23. Effectiveness of Raw, Natural Medical Cannabis Flower for Treating Insomnia under Naturalistic Conditions
 24. The nonpsychoactive Cannabis constituent cannabidiol is a wake-inducing agent
 25. Effects of acute systemic administration of cannabidiol on sleep-wake cycle in rats
 26. Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report
 27. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series
 28. Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson's disease: an exploratory double-blind trial
 29. Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: preliminary findings
 30. Cannabidiol, a nonpsychotropic component of cannabis, inhibits cue-induced heroin seeking and normalizes discrete mesolimbic neuronal disturbances
 31. Cannabidiol inhibits the reward-facilitating effect of morphine: involvement of 5-HT1A receptors in the dorsal raphe nucleus
 32. UEG Week: Cannabis significantly improves the symptoms of Crohn’s disease despite having no effect on gut inflammation
 33. The impact of marijuana use on glucose, insulin, and insulin resistance among US adults
 34. Inflammation and insulin resistance
 35. Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebocytes
 36. The safety and efficacy of 3% Cannabis seeds extract cream for reduction of human cheek skin sebum and erythema content
 37. Toward drugs derived from cannabis
 38. Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial
 39. Cannabidiol: A New Hope for Patients With Dravet or Lennox-Gastaut Syndromes
 40. Cannabidiol: Pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders
 41. Open-label use of highly purified CBD (Epidiolex®) in patients with CDKL5 deficiency disorder and Aicardi, Dup15q, and Doose syndromes
 42. Appraising the “entourage effect”: Antitumor action of a pure cannabinoid versus a botanical drug preparation in preclinical models of breast cancer
 43. Pharmacological Actions of Cannabinoids
 44. Cannabis and cannabinoid drug development: evaluating botanical versus single molecule approaches
 45. Cytochrome P450 enzymes involved in the metabolism of tetrahydrocannabinols and cannabinol by human hepatic microsomes
 46. Drug–drug interaction between clobazam and cannabidiol in children with refractory epilepsy
 47. Interaction between warfarin and cannabis
 48. Cannabis use in pregnancy and early life and its consequences: animal models
 49. Marijuana use and maternal experiences of severe nausea during pregnancy in Hawai'i
 50. Prenatal exposure to cannabis and maternal and child health outcomes: a systematic review and meta-analysis
 51. Marijuana Use by Breastfeeding Mothers and Cannabinoid Concentrations in Breast Milk
 52. Medicinal Cannabis: In Vitro Validation of Vaporizers for the Smoke-Free Inhalation of Cannabis
 53. CBD Dosage Calculator
 54. Cannabidiol inhibits cancer cell invasion via upregulation of tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1
 55. Plasminogen activator inhibitor-1 regulates tumor growth and angiogenesis
 56. Antitumor Activity of Plant Cannabinoids with Emphasis on the Effect of Cannabidiol on Human Breast Carcinoma
 57. Novel mechanism of cannabidiol-induced apoptosis in breast cancer cell lines
 58. Pathways mediating the effects of cannabidiol on the reduction of breast cancer cell proliferation, invasion, and metastasis
 59. Modulation of the tumor microenvironment and inhibition of EGF/EGFR pathway: Novel anti‐tumor mechanisms of Cannabidiol in breast cancer
 60. Chemopreventive effect of the non-psychotropic phytocannabinoid cannabidiol on experimental colon cancer
 61. Can cannabidiol inhibit angiogenesis in colon cancer?
 62. Cannabidiol-induced apoptosis is mediated by activation of Noxa in human colorectal cancer cells
 63. Cannabinoids as a Potential New and Novel Treatment for Melanoma: A Pilot Study in a Murine Model
 64. Systematic review of the literature on clinical and experimental trials on the antitumor effects of cannabinoids in gliomas
 65. Antitumor Effects of Cannabidiol, a Nonpsychoactive Cannabinoid, on Human Glioma Cell Lines
 66. Local Delivery of Cannabinoid-Loaded Microparticles Inhibits Tumor Growth in a Murine Xenograft Model of Glioblastoma Multiforme
 67. Cannabidiol Enhances the Inhibitory Effects of Δ9-Tetrahydrocannabinol on Human Glioblastoma Cell Proliferation and Survival
 68. Role of miRNA in the regulation of cannabidiol-mediated apoptosis in neuroblastoma cells
 69. Cannabidiol (CBD) Is a Novel Inhibitor for Exosome and Microvesicle (EMV) Release in Cancer
 70. Non-THC cannabinoids inhibit prostate carcinoma growth in vitro and in vivo: pro-apoptotic effects and underlying mechanisms
 71. In Vitro Anticancer Activity of Plant-Derived Cannabidiol on Prostate Cancer Cell Lines
 72. Potential Use of Cannabinoids for the Treatment of Pancreatic Cancer
 73. The Therapeutic Aspects of the Endocannabinoid System (ECS) for Cancer and their Development: From Nature to Laboratory
 74. Cannabinoids as therapeutic agents in cancer: current status and future implications
 75. Cannabinoids in cancer treatment: Therapeutic potential and legislation
 76. Cannabidiol—from Plant to Human Body: A Promising Bioactive Molecule with Multi-Target Effects in Cancer
 77. Report of Objective Clinical Responses of Cancer Patients to Pharmaceutical-grade Synthetic Cannabidiol
 78. Striking lung cancer response to self-administration of cannabidiol: A case report and literature review

⇓ ⇓ ⇓